OKG

Kompletterande samråd gällande utbyggnad av markförvar

OKG AB genomför skriftligt ett kompletterande samråd inför tillståndsansökan om utbyggnad av markförvar för mycket lågaktivt avfall (MLA). Tidigare samråd hölls under perioden 2019-05-28 Till 2019-06-18.

Det ursprungliga och även det kompletterande samrådsunderlaget finns att ta del av nedan. Synpunkter lämnas skriftligen via e-post till malin.karjalainen@okg.uniper.energy senast den 30 april 2020.

Kompletterande samrådsunderlag

Ursprungligt samrådsunderlag

Sidan uppdaterad den 30 mars 2020