OKG

Bestämmelser elektrisk utrustning

TBE/KBE - Bestämmelser för leveranser av komponenter och utrustning inom elteknikområdet

Dokumenten beskriver tekniska krav, kvalitetsäkringskrav och kontrollkrav i samband med leveranser av komponenter och utrustning inom elteknikområdet. Dokumenten ingår i ett för de svenska kärnkraftverken gemensamt dokumentpaket.

KBE

Kvalitets- och kontrollbestämmelser för elektrisk utrustning

TBE

Tekniska bestämmelser för elektrisk utrustning

MBE/MKE - Bestämmelser vid montage av elektrisk utrustning

MBE/MKE anger hur olika underlag ska beredas och sammanställas till montagepärmar för montage och montagekontroll. Utifrån de förutsättningar och krav som gäller bereds montaget med hjälp av MBE/MKE. Det ger sedan en eller flera montageinstruktioner, MBE MI, och kontrollmoment MKE EP, som detaljerat anger utförandet och tillhörande kontroll.

Klicka på länkarna nedan för att komma åt dokumenten, om du får problem kan det behövas förändringar i dina Adobe-inställningar, läs mer om det här.

MBE

Montagebestämmelser för elektrisk utrustning

MKE

Montagekontrollbestämmelser för elektrisk utrustning

Sidan granskad den 26 augusti 2019