OKG

PAKT 2000 med OKG-tillägg - regler för leverantörer inom mekaniska området

Nedan finner du de regler och specifikationer som gäller för mekaniska arbeten vid de svenska kärnkraftverken. OKG har dessutom speciella tillägg för vissa dokument som är angivna nedan.

Dokumenten ingår i tillståndshavarnas gemensamma projekt PAKT 2000 med de senaste uppdateringar för respektive dokument. Klicka på länkarna nedan för att komma åt dokumenten, om du får problem kan det behövas förändringar i dina Adobe-inställningar, läs mer om det här.

Definitioner av begrepp som förekommer i ABM, KBM och TBM - PAKT-definitioner.

Tillägg till dokumenten ABM, KBM, TBM och TBV - Tekniskt meddelande

ABM

Allmänna bestämmelser för mekaniska anordningar (utgåva 5)

KBM

Kvalitetsbestämmelser för mekaniska anordningar (utgåva 7)

PBM

Provningsbestämmelser för mekaniska anordningar (utgåva 6)

Kvalificeringsordning för kvalificering av OFP-system i Sverige (utgåva 6)

PBM2 Bilaga 1 Processbeskrivning (utgåva 6)

TBM

Tekniska bestämmelser för mekaniska anordningar (utgåva 7)

Specifikationer och bilagor

Tillägg till TBM (utgåva 7)

TBV

Tekniska bestämmelser för ventilationsutrustning (utgåva 2)

Blanketter

TBY

Tekniska bestämmelser för ytskydd (utgåva 3)

Bilagor och blanketter

Godkända färgsystem för TBY

Hyväksytyt maalausjärjestelmät TBY

Sidan granskad den 26 augusti 2019