OKG

Entreprenörsinformation

För att kunna arbeta som entreprenör på OKG krävs det bland annat att du har rätt tillträdeshandlingar och rätt utbildning. Information om detta hittar du i menyn till vänster. Nedan finns övergripande information för dig som arbetar som entreprenör på OKG.

Arbeta på OKG - Vad du behöver känna till vid arbete på OKG
Hur vi förhindrar och hanterar pandemin i samband med revisionen

Kemikaliehantering

Kemiska produkter ska undersökas med avseende på ämnen som kan ha påverkan på anläggning, människa och miljö. Vid frågor kontakta Kemikaliegruppen via e-post.

Kemikalieklassning
Anmälningsblankett ny kemisk produkt
Redovisning av artiklar som ska föras in

Blanketten fylls i och skickas via e-post eller till:

OKG AB
Kemikaliegruppen
572 83 Oskarshamn

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet - lathund

Interndosimetri

Interndosimetriverksamheten vid OKG innehar godkännande från SSM. Kontrollprogram för kontroll av internintag utförs på urvalsgrupper. Den som önskar göra en sådan kontroll genom helkroppsmätning får naturligtvis det (ingår som egen urvalsgrupp nedan). Boka tid med dosimetrigruppen på
tel. 0491-78 63 68, 0491-78 65 33 eller 0491-78 63 67.

Grupperna delas in enligt:

  • 1 – Befarat intag av radioaktiva ämnen
  • 2 – Hög risk för intag av radioaktiva ämnen
  • 3 – Referensgrupp
  • 4 – Egen begäran om interndosmätning
Sidan uppdaterad den 1 juli 2020