OKG

Hjälp

För att du ska kunna titta på de olika dokumenten under bestämmelser för mekanisk och elektrisk utrustning bör du ha vissa inställningar gjorda i Adobe. Inställningarna krävs för att du ska kunna läsa filerna online och komma åt den kompletta uppsättningen med dokument utan att behöva spara ner varje PDF-fil manuellt.

  1. Öppna upp Adobe Reader. Gå in under menyvalet "Edit" och klicka på "Preferences" längst ner på listan, enligt bilden nedan.  2. Väl inne på Preferences klickar du på "Internet" i menyn till vänster och kryssar i "Display PDF in browser" som måste vara aktiverat. Avsluta sedan med "OK".

Sidan granskad den 26 augusti 2019