OKG

Vad krävs för tillträde till OKG?

För tillträde till OKG krävs tillstånd. Tillstånd utfärdas av OKG först efter att föranmälan har gjorts. Föranmälan hanteras av kontaktperson på OKG. Dessutom ska en tystnadsförbindelse skrivas på. Tystnadsförbindelse ska lämnas till respektive kontaktman på OKG innan ankomstdag. Dessutom finns vissa utbildningskrav innan tillträde ges.

Vid ankomst görs anmälan i Centralentréns reception. Glöm inte att ta med giltig foto-legitimation. I receptionen erhålls ID-kort och dosimeter.

Om du ska arbeta på OKG krävs följande handlingar:

Säkerhetsprövning/registerkontroll samt tystnadsförbindelse

Drogtest

Skydd- och säkerhetsutbildning (SoS)

Vid arbete på kontrollerat område krävs dessutom:

Läkarundersökning

Strålskydd i praktiken (SiP) utbildning

Rent systemutbildning

Dosredovisning - dos tagen utanför svenska anläggningar

Se under respektive område vart dina intyg och rapporter ska skickas. Läs mer om vad som gäller för att arbeta på OKG.

Regler och information

Kontakt

Har du frågor kring tillträde på OKG kontakta:

0491-78 62 39

Centralvaktens reception/Tillträde

Sidan uppdaterad den 7 september 2020