OKG

Drogtest

Från och med den 15 november 2015 ska alla som arbetar på OKG vara drogtestade från och med den första arbetsdagen. Testet utförs av företagshälsovården eller på annan vårdinrättning, och analysen måste ske i ackrediterat laboratorium. Drogtestet ska innehålla test av cannabis, kokain, heroin/morfin och amfetamin och detta ska framgå av intyget.

Intyg om godkänt drogtest tillhandahålls av vårdinrättning och skickas till OKG innan ankomst. För att ett intyg ska vara godkänt måste det innehålla följande information:

  • Persondata - namn, personnummer och företag
  • Datum för provtagning
  • Datum och underskrift av behörig utfärdare
  • Vilka substanser som är testade

Exempel på hur ett drogtestintyg kan vara utfärdat

Intyg skickas till:

OKG AB
Centralvakten/Reception
572 83 Oskarshamn

Intygen kan även skickas via e-post:

Centralvakten Reception/Tillträde

Frågor angående intyg och rapporter?

Repetitionskrav

Drogtestet ska utföras med tre års intervall.

Sidan granskad den 18 juli 2016