OKG

Läkarundersökning

Alla personer som ska arbeta på kontrollerat område, alltså arbete i radiologisk miljö, måste var läkarundersökta innan arbetet påbörjas. Du kan genomgå en radiologisk läkarundersökning hos den egna företagshälsovården eller annan vårdinrättning. Intyg om godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration ska vara inskickad innan ankomst.

Intyg och rapporter skickas till:

Dosimetrin
OKG AB
572 83 Oskarshamn
Fax: 0491-78 78 28

Intygen kan också skickas via e-post:

Dosimetrin 

Repetitionskrav

Läkarundersökningen ska utföras minst vart tredje år, och med en periodisk kontroll av hälsotillståndet de mellanliggande två åren då läkarundersökning inte genomförs.

Dosredovisning

Om du har tagit dos utanför svenska kärntekniska anläggningar måste även detta redovisas.

Blanketter

Läkarundersökning/hälsodeklaration

Dosredovisning - dos tagen utanför svenska anläggningar

Sidan granskad den 18 juli 2016