OKG

Säkerhetsprövning/Registerkontroll

För tillträde till driftområden, samt för att ta del av sekretessklassad information krävs följande intyg:

Säkerhetsprövning

Samtycke till registerkontroll

Tystnadsförbindelse

Intyg ska vara inskickade till OKG minst 21 dagar innan ankomst. OKG ombesörjer att registerkontroll utförs. OKG kan med stöd av vad som framkommer vid kontroll avvisa person från arbete på OKG.

Under tiden som personen/firman är etablerad på OKG är intygen giltiga, men de kan behövas förnyas efter ett år. Om en person går över till en annan firma krävs ett nytt intyg om genomförd säkerhetsprövning från den nya firman.

Intyg och rapporter skickas till:

OKG AB
Tillträdesgruppen
572 83 Oskarshamn

Intygen kan även skickas via e-post:

 Centralvakten Reception/Tillträde

Sidan granskad den 18 juli 2016