OKG

Utbildningskrav

För att få tillträde till svenska kärnkraftverk krävs följande utbildningar.

Kurs Målgrupp Repetitions-krav Anmälan krävs
Skydd- och säkerhet

Samtliga med arbetsuppgifter
på OKG.

3 år Nej*
Rent system All personal med dosimeter. 3 år Nej*
Strålskydd i praktiken
All personal med dosimeter. 3 år Ja
Strålskyddsteknik §7 
OKG-personal samt entreprenörers arbetsledare som innehar dosimeter. 3 år Ja

* Webbaserad, görs på egen hand via Kärnkraftverkens utbildningsportal.

Forsmark, OKG och Ringhals har gemensamt tagit fram tillträdesutbildningar som är giltiga på samtliga anläggningar.

Beroende på det arbete som ska utföras kan ytterligare kravutbildningar behövas.

Det är viktigt att du som ska arbeta på OKG har kännedom om de rutiner som gäller, och också planerar för att du och din personal ska ha giltiga underlag för tillträde samt giltiga utbildningar för att kunna påbörja ert arbete i tid.

Utländsk personal

Vänligen observera att om du inte är svensk medborgare så måste ett unikt ID-nummer tilldelas dig. Detta ID-nummer ska sedan användas i föranmälan, för registrering av genomförda utbildningar samt dosregistrering.
E-posta följande till dosimetrin för att tilldelas ett ID-nummer.

 1. Namn
 2. Födelsedatum (år, månad, dag)
 3. Företag
 4. Nationalitet

Dosimetrin

(ID-nummer kan endast tilldelas under kontorstid måndag-fredag.)

Det unika ID-numret kommer du sedan att använda i samband med

 • ansökan om inloggning till utbildningsportal
 • inloggning till utbildningsportal
 • anmälan till utbildning.

Skydd- och säkerhetsutbildning (SoS)

En webbaserad utbildning som genomförs i Kärnkraftverkens utbildningsportal.

Utbildningen innehåller viktig information om bland annat Arbetsmiljö, Larm och beredskap samt Fysiskt skydd och ska genomföras av alla som ska ha tillträde till området. Utbildningen består av kursmoduler, anläggningsspecifik information för respektive anläggning samt ett slutprov och tar cirka 90 minuter att genomföra. Tillgänglig på svenska och engelska.

Denna utbildning ska genomföras i god tid innan ankomst till OKG. Efter genomförd utbildning ska intyg e-postas till Centralvaktens reception och är tillsammans med drogtest, registerkontroll och föranmälan underlag för att få tillträde/passerkort.

Behöver du, men har inte tillgång till, intyg på utbildning som är genomförd före den 6 oktober 2020, meddela detta till Centralvaktens reception. 

OBS!

En giltig Skydd- och säkerhetsutbildning är en förutsättning för att komma in genom säkerhetskontrollerna på OKG. Varje passerkort är kopplat till det datum då medarbetaren senast gjorde Skydd- och säkerhetsutbildningen, och i de fall datumet är äldre än 3 år, eller om registrering av godkänd utbildning helt saknas, kommer kortet att spärras för tillträde.

För att detta ska orsaka så få störningar som möjligt ber vi dig att kontrollera giltighetstiden på din Skydd- och säkerhetsutbildning och vid behov genomföra en repetition av utbildningen i utbildningsportalen.

Rent system

En webbaserad utbildning som genomförs i Kärnkraftverkens utbildningsportal.

Utbildning i Rent system genomförs av all personal som har tillträde till kontrollerat område. Denna utbildning och tillhörande prov genomförs före ankomst till verket. Intyg över genomförd godkänd utbildning e-postas till Centralvaktens reception

Behöver du, men har inte tillgång till, intyg på utbildning som är genomförd före den 6 oktober 2020, meddela detta till Centralvaktens reception.

Strålskydd i praktiken §6 (SiP) - Grund och återträning

En obligatorisk utbildning för all personal med tillträde till kontrollerat område enligt SSM FS 2008:26 6§ . Denna utbildning ger nödvändig kompetens för att kunna arbeta tryggt och säkert på kontrollerat område ur ett strålskyddsperspektiv.

Strålskydd i praktiken - grund

Genomförs på OKG, i utbildningshuset (UBH). Omfattar en heldag. Då antalet platser på utbildningen är begränsat till 10 deltagare/tillfälle måste du anmäla ditt deltagande i förväg.

Utbildningen finns tillgänglig på svenska och engelska.

I de fall tolk krävs för att deltagare ska kunna tillgodogöra sig utbildningen, ordnar du som leverantör med detta, och aviserar så vid bokningstillfället. Notera att utbildningen kommer att följa ordinarie körschema tidsmässigt, även vid närvaro av tolk.

Strålskydd i praktiken - återträning

Omfattar följande två delar

 1. en lärarledd workshop (praktik). Omfattar 2,5 timmar.

  Genomförs på OKG, i utbildningshuset (UBH), nr 15 på kartan.

  Då antalet platser på den lärarledda utbildningen är begränsat till 12 deltagare/tillfälle måste du anmäla ditt deltagande i förväg.
   
 2. en webbaserad utbildning (teori).

  Genomförs i Kärnkraftverkens utbildningsportal. Detta ska göras innan det lärarledda utbildningstillfället.

Båda ovanstående två delar krävs för ett godkänt resultat.

Återträningen finns endast tillgänglig på svenska. Vid behov av återträning på engelska ska grundutbildning genomföras.

Under rådande pandemi kan förändringar kring återträning förekomma. Kontakta utbildningsadministrationen för mer information.

Strålskyddsteknik Grund och repetition §7

Denna utbildning är obligatorisk för arbetsledande entreprenörer för att kunna ta ut arbetstillstånd.

Utbildningen genomförs på OKG, i utbildningshuset (UBH), nr 15 på kartan.

Omfattning:

 • Grundutbildningen genomförs under 2 dagar.
 • Repetition genomförs under en halvdag.

Utbildningen är gemensam för de svenska kärnkraftverken, SKB samt Studsvik och gäller därför på alla dessa anläggningar.

Utbildningen finns tillgänglig på svenska och engelska.

Under rådande pandemi kan förändringar kring repetition förekomma. Kontakta utbildningsadministrationen för mer information.

Sidan uppdaterad den 3 juli 2020