OKG

OKGs tre reaktorer

OKG äger tre kokvattenreaktorer (BWR = Boiling Water Reactor) Oskarshamn 1, 2 och 3 vilka kallas O1, O2 och O3 i dagligt tal. Reaktorerna togs i kommersiell drift 1972, 1974 respektive 1985.

Under 2015 fattades beslut om en förtida stängning av O1 och O2. Beslutet innebar att O2, som vid tidpunkten för beslutet befann sig mitt i ett moderniseringsprojekt, inte skulle återstarta samt att O1 skulle stängas vid halvårsskiftet 2017. Just nu pågår förberedande aktiviteter på båda anläggningarna inför att omkring år 2020 påbörja storskalig nedmontering och rivning.

De tre reaktorerna har en sammanlagd installerad bruttoeffekt på 2 603 MW och skulle vid full drift stå för cirka tio procent av Sveriges elproduktion. O3 är med en bruttoeffekt på 1 450 MW en av världens största kokvattenreaktorer och står årligen för en energimängd som motsvarar en halv miljon villors årsförbrukning.

O1

Byggstart: 1966
Driftstart: 1972
Maxeffekt, brutto (MW): 492
Togs ur drift: 2017
Total produktion (TWh): 109

O2

Byggstart: 1969
Driftstart: 1974
Maxeffekt, brutto (MW): 661
Togs ur drift: 2015
Total produktion (TWh): 154

O3

Byggstart: 1980
Driftstart: 1985
Maxeffekt, brutto (MW): 1450

Sidan uppdaterad den 11 februari 2020