OKG

Fakta om byggnaderna

Samtliga byggnadsdelar vid Oskarshamnsverket är grundlagda på berg av god beskaffenhet. Kylvattentunnlarna har därför kunnat utföras utan förstärkningar. De bortsprängda bergmassorna från O1 användes till utfyllnader och även till hamnens vågbrytare. Bergmassorna från O2 krossades till stor del till makadam. Bortsprängda massor från O3 användes bland annat till ballastmaterial för betongtillverkning, vägar och hamnbyggen i Visby, Oskarshamn och Simpevarp.

Processbyggnaderna är utförda i platsgjuten betong. Eftersom betongen utnyttjas för strålskärmning har vissa väggar och bjälklag en betydande tjocklek.

     O1  O2  O3 
 Huvudleverantör        
 Reaktor    Asea-Atom  Asea-Atom  Asea-Atom
 Turbin    Stal-Laval  Brown Boveri/Stal-Laval  Stal-Laval
 Markarbeten    Armerad Betong  WP-system  BOA*
 Byggnadsarbeten    Armerad Betong  Armerad Betong  BOA*
         
 Tidsplan        
 Byggstart    1966-06-01  okt -69  maj -80
 Idrifttagning    1971-12-01  aug -74  mar -85
         
 Arbetsvolymer        
 Total byggnadsvolym  m3  200 000  320 000  840 000
 Bergsprängning  m3  80 000  150 000  745 000
 Formsättning  m3  75 000  180 000  512 000
 Betong  m3  25 000  59 000  190 000
 Armering  ton  1 400  4 400  18 700
         
 Byggnadsvolymer        
 Reaktorbyggnad  m3  63 000  106 000  148 000
 Turbinbyggnad  m3  71 000  150 000    275 000
         
 Andra byggnadsdata        
 Reaktorbyggnadens höjd totalt/över mark  m  62/45  70/49  64/57
 Skorstenshöjd  m  70  110  100

 * BOA = Byggkonsortiet Oskarshamnsarbetena

Sidan granskad den 26 augusti 2019