OKG

Oskarshamn 2

Redan 1967 påbörjades planeringen för ett andra kärnkraftverk i Oskarshamn. 1969 lades ordern och även denna gång fick Asea uppdraget. I oktober 1974 skedde den första infasningen på nätet och i december samma år togs anläggningen officiellt i drift. O2 är av samma konstruktion som de båda Barsebäcksreaktorerna. 1982 gjordes en effektökning på O2 från ursprungliga 580 MW till 630 MW.

Vid en extra bolagsstämma den 14 oktober 2015 fattade OKGs huvudägare E.ON beslut om en förtida stängning av O1 och O2. Beslutet innebär att fortsatta investeringar på O2 avbryts och att anläggningen inte kommer att återstartas.

När stängningsbeslutet fattades var O2 mitt uppe i en genomgripande modernisering som totalt skulle ta cirka 10 år att genomföra. Först ut var byte av generator och transformator. Under 2007, 2009 och 2013 sker de viktigaste etapperna i moderniseringen och det omfattar bland annat byte av lågtrycksturbin och ombyggnation av kontrollrummet. Ett nytt reaktorskyddssystem och ny kontrollutrustning för turbinanläggningen ska också införas. Det sista steget i moderniseringen skulle slutförts 2015. I samband med moderniseringen av O2 flyttades också utbildning och träning av kontrollrumspersonal från Studsvik till en nybyggd simulator förlagd till Simpevarp.

På O2 pågår nu förberedande aktiviteter inför att omkring år 2020 påbörja storskalig nedmontering och rivning. Läs mer om avveckling här.

Korta fakta

Byggstart: 1969
Driftstart: 1974
Maxeffekt brutto: 661 MW
Maxeffekt netto: 638 MW
Termisk effekt: 1800 MW
Bästa produktionsår: 2010 med 5,0 TWh
Togs ur drift: 2015
Total produktion: 154 TWh

Sidan granskad den 26 augusti 2019