OKG

Revision - vad är det?

På ett kärnkraftverk pratas det mycket om revisionsavställningar. För gemene man kopplar man detta tätt ihop till granskning av en verksamhet och att detta utförs av en revisor. För kärnkraftsindustrin innebär revision istället ett planerat stopp där en mängd olika underhållsarbeten och provningar utförs.

Varför?

Vissa underhållsarbeten kan utföras under tiden en reaktor är i drift, men en viss typ av arbeten kräver att reaktorn är avställd. Dessutom ställer myndigheten krav på att vår utrustning ska provas med vissa intervall, och de provningarna kan också kräva avställd reaktor.

Vad?

Ett jobb som alltid utförs i samband med revision är byte av bränsle i reaktorhärden. Ett bränsleelement kan nämligen användas i fyra till fem år innan det behöver bytas ut mot ett nytt, på O3 till exempel byts cirka en femtedel av bränslet varje år. Dessutom är det en mängd provningar och kalibreringar som utförs årligen.

Hur?

OKG har egen personal som jobbar intensivt inför, under och efter en revision, men den egna personalen räcker inte till för att kunna utföra alla arbeten. Därför hyrs cirka 500 entreprenörer in vid varje revision, och vid vissa större revisioner såsom moderniseringen av O3 är behovet av extra personal så stort som cirka 2 000.

När?

Alla reaktorer i drift har ett årligt stopp inplanerat för revisionsavställning, och i regel bestäms dessa datum tre år i förväg. För att elproduktionen i landet ska påverkas så lite som möjligt sker planeringen tillsammans med övriga svenska kärnkraftverk, och de planeras till månaderna april-september.

 

Revisionstider

Oskarshamn 3

2020: 1 augusti - 25 oktober

2021: 23 maj - 13 juni

Sidan uppdaterad den 4 maj 2020