OKG

En stor vattenkokare

Våra tre reaktorer är så kallade kokvattenreaktorer. Genom att klyva uranatomer frigör man värmeenergi som kokar vatten vilket skapar vattenånga. Vattenångan leds genom ett rörsystem till turbinerna som använder ångans höga tryck för att driva en axel som i sin tur driver generatorerna som alstrar elström. Ångan kyls sedan av med hjälp av kylvatten från Östersjön som när det använts släpps tillbaka ut i havet.

Eftersom kylvattnet aldrig är i direkt kontakt med ångan eller vattnet i processen är det temperaturen som är den enda skillnaden mellan vattnet som tas in och det som släpps ut. Kylvattnet värms upp cirka tio grader.

Huvudflödesschema för Oskarshamn 1-3, klicka för större bild.

Sidan granskad den 27 mars 2018