OKG

Reaktor - fördjupad information

Reaktoranläggningarna är alla av typ kokvattenreaktor (BWR). Vid kärnklyvningen värms vattnet upp och övergår i ånga inne i reaktortanken. I dess övre del finns ångseparatorer och fuktavskiljare, som skiljer bort vattendroppar från ångan. Trycket inne i tanken är cirka 7 MPa (MegaPascal). Reaktortankarna väger 405-760 ton och består av tjockt stål. I härden finns uranbränslet placerat i bränslestavar. Värmeutvecklingen i bränslet regleras dels genom manövrering av styrstavarna som innehåller ett neutronabsorberande material, dels genom styrning av den cirkulerande vattenmängden genom härden.

Reaktorinneslutningens vägg, som består av en tjock betongcylinder, göts med avancerad glidforms- och förspänningsteknik. Som tätande element finns i cylinderväggen en ingjuten stålplåt.

Sidan granskad den 27 mars 2018