OKG

Reaktor - tekniska data

 * Datan för O1 och O2 gäller för när de var i drift.

Reaktoranläggningen  

O1*

O2*

O3

Termisk reaktoreffekt MW

1375

1800

3900

Drifttryck i reaktorn MPa

7,0

7,0

7,0

Reaktorångans temperatur °C

286

286

286

Ångflöde kg/s

640

910

2115

Totalt (max) cirkulationsflöde i reaktorn kg/s

7300

7700

13100

Utbränning i fortvarighet MWd/ton U

45000

45000

45000

Medelanrikning % U-235

3,3

3,4

3,5

         
Reaktorinneslutning        
Primärutrymmesvolym m3

3700

4976

5662

Maximalt tryck MPa

0,45

0,5

0,6

         
Härddata        
Ekvivalent härddiameter mm

3672

3632

4620

Ekvivalent härdhöjd mm

3600

3712

3710

         
Reaktortanken        
Vikt med lock ton

405

530

760

         
Styrdon        
Absorbatormaterial  

B4C

B4C

B4C

Antal absorbatorstavar (korsformiga) st

112

109

169

Drivdonen är elektrohydrauliska        
         
Cirkulationspumpar        
Maxflöde per pump kg/s

1825

1925

1812

Tryckuppsättning MPa

0,45

0,55

0,30

         
Sidan uppdaterad den 27 mars 2018