OKG

Turbinerna

Den heta ånga som bildats i reaktorn leds genom ångledningar till turbinen där ångans värmeenergi omvandlas till mekanisk energi. Turbinen består av två olika delar; en högtrycksdel och ett antal lågtryckssteg. 40 procent av ångans energi avges i högtrycksdelen och resten fördelas i lågtrycksstegen.

Läs mer 

Kondensorn

När ångan passerat lågtrycksturbinerna leds den ner i kondensorn och kyls till vatten igen. Kondensorn kyls av havsvatten som pumpas genom rör i kondensorn. Vattnet som kommer ut ur kondensorn pumpas genom
lågtrycks- och högtrycksförvärmare innan det pumpas in i reaktorn igen.

Läs mer

Sidan granskad den 27 mars 2018