OKG

Omvandling till elektrisk energi

Generatorn finns placerad i slutet av turbinsträngen och den drivs av axeln som sätts i rotation i turbinerna. I generatorn omvandlas den mekaniska energin som uppstår i turbinerna till elektrisk energi. Det sker genom att generatorns rotor roterar i sitt magnetfält. Från generatorn kommer elektricitet med en spänning av cirka 20 000 volt.

Tre till fyra procent av den elkraft som produceras används för att driva hela anläggningen. Resten förs vidare till en huvudtransformator där spänningen transformeras upp till 130 eller 400 kilovolt. Därefter skickas elen via ställverk ut på elnätet och förs via elledningarna in till bland annat bostäder.

Sidan granskad den 27 mars 2018