OKG

Så fungerar kondensorn

Kondensorns uppgift är att kondensera ånga som passerat genom lågtrycksturbinerna till vatten. Detta sker med hjälp av att kallt havsvatten pumpas genom de rör som finns inne i kondensorn, och när sedan den varma ångan träffar de kalla rören kondenserar ånga till vatten. Innan kylvattnet når kondensorn rensas det från tång och andra fasta föremål för att förhindra igensättning av kylvattenrören.

Kondensorn, klicka för större bild.

 

När ångan kondenserar minskar volymen på ångan och det skapas ett undertryck i kondensorn. Ju lägre trycket är, nära vakuum, desto bättre verkningsgrad får anläggningen eftersom ångans energiinnehåll då nyttjas bättre. Undertrycket innebär att om något av kylvattenrören skulle börja läcka är det saltvatten som läcker in i kondensorn, inte tvärtom. Processvattnet i kondensorn läcker alltså inte ut i Östersjön.

Ångan som kylts till vatten i kondensorn pumpas genom lågtrycksförvärmare och en reningsanläggning som tar bort joner i vattnet. Högtrycksförvärmare värmer sedan vattnet ytterligare. Vattnet, som nu kallas matarvatten, pumpas tillbaka in i reaktorn för att användas på nytt i processen.

Kylvattnet som används i kondensorn tas in på den södra sidan av Simpevarpshalvön. Det släpps sedan ut på den norra sidan, i Hamnefjärden. Eftersom kylvattnet aldrig kommer i kontakt med några radioaktiva ämnen är det inte det minsta farligt. Enda skillnaden mellan det vatten som tas in och det som släpps ut är temperaturen. Utsläppsvattnet är cirka tio grader varmare än intagsvattnet.

Sidan granskad den 27 mars 2018