OKG

Turbin - teknisk data

* Datan för O1 och O2 gäller för när de var i drift.

Turbinanläggningen  

O1*

O2*

O3

Generatoreffekt MW

492

661

1450

Bruttoverkningsgrad %

33,8

35,0

36,5

Aggregatets nettoeffekt MW

473

638

1400

Ångflöde kg/s

640

910

2115

Fukthalt i primärånga %

0,1

0,5

0,12

Ångdata:
före högtrycksturbin
efter högtrycksturbin
i kondensor

MPa/°C
MPa/°C
kPa/°C


6,8/284
0,6/163
3,8/28


6,2/278
0,66/162
5,1/33


6,5/283
0,97/179
4,0/30

Antal avlopp * arean
(per turbin)
m2

10*5

6*8,5

6*24,5 

Avloppsskovelns längd mm

730

950

1760

Varvtal r/m

3000

3000

1500

         
Kondensorns kylvatten
       
Flöde m3/s

20

26

55

Temperaturhöjning °C

10,7

10

10,5

Hotwellinnehåll m3

130

210

210

Dumpningskapacitet %

110

110

105

Matarvattentemperatur °C

160

188

218

         
Antal förvärmningssteg
- lågtrycksförvärmning
- högtrycksförvärmning
st
st
st

4
3
1

5
3
2

6
4*
2

Turbingeneratoraggregatets längd m

51

49,5

71

Vikt av turbin och kondensor ton

5500

4000

4600

Sidan uppdaterad den 27 mars 2018