OKG

Turbinerna - fördjupad information

På O2 och O3 finns vardera fyra turbiner som alla sitter på samma axel som generatorn. Turbinen består av en högtrycksturbin och tre lågtrycksturbiner. Inuti turbinerna är skovlar monterade, de kortaste i mitten och de längsta längst ut. Ångan leds in i mitten av högtrycksturbinen och går sedan genom skovlarna ut mot kanterna. Förändringar i ångströmmens hastighet och riktning orsakar aktions- och reaktionskrafter. Denna dynamik medför att rotoraxeln roterar. I högtrycksturbinen avger ångan cirka 40 procent av sin energi.

Efter att ångan passerat högtrycksturbinen leds den till mellanöverhettarna. Där värms ångan upp och fukten avskiljs. Ångan leds därefter till de tre parallella lågtrycksturbinerna där den avger resterande 60 procent av sin energi.

Lågtrycksturbinerna fungerar på samma sätt som högtrycksturbinen. Skillnaden är att ångan leds till kondensorn istället för till mellanöverhettarna när den passerat lågtrycksturbinerna. Anledningen till att vi har två olika turbintyper är att man ska kunna utnyttja så mycket av energin i ångan som möjligt.

Bilderna här under visar i princip hur turbinerna i O1 respektive O2 och O3 ser ut. Turbinanläggningen på O1 skiljer sig från O2 och O3s konstruktion. Den stora skillnaden är att turbinen på O1 har två axlar som roterar i motsatta riktningar, vilka är anslutna till varsin generator.

Turbin O1

Turbin O2

Turbin O3

Sidan granskad den 27 mars 2018