OKG

Transmutation

När uranatomer fångar in neutroner sker antingen kärnklyvning eller bildande av tyngre grundämnen. De tyngre ämnena är i allmänhet högradioaktiva och avger farlig strålning under relativt lång tid. Om man utsätter dessa tyngre ämnen för bestrålning kan man få snabbare sönderfall och därmed kan lagringstiden i ett djupförvar förkortas. Denna process kallas transmutation.

Tekniken vid transmutering är inte helt okomplicerad och det finns ännu inte någon riktigt bra lösning. Principen är att man har en partikelaccelerator och accelererar protoner som träffar bly. Blyet i sin tur avger neutroner som sedan bestrålar de tunga radioaktiva ämnena. Processen leder till att materialet omvandlas till ämnen med kortare halveringstid - en transmutation har skett.

Sidan granskad den 27 mars 2018