OKG

Kärnkraftsel - en klimatsmart affär

År 2002 certifierades OKGs miljöledningssystem enligt ISO 14001. Certifikatet förnyas sedan vart tredje år för att verifiera att miljödelen i verksamhetssystemet är effektivt och leder mot ständiga förbättringar samt att OKG uppfyller kraven i standarden ISO 14001:2004. Senaste förnyelserevisionen ägde rum i maj 2017, med positivt utfall.

OKGs övergripande strategi för miljö i det dagliga arbetet är att systematisera, vidareutveckla och integrera arbetet med miljöledning, förbättring av arbetsmiljön på verket samt optimering av kollektiv- och individdos.

All energiomvandling inverkar på miljön på ett eller annat sätt. Normaldrift i ett kärnkraftverk ger praktiskt taget inga utsläpp. Den mest påtagliga miljöpåverkan är havskylvatten, vilket släpps ut efter att det kylt ner ångan i reaktorn till vatten.

Ständigt sker miljöförbättringar på OKG och varje år görs nya bedömningar av de betydande miljöaspekterna. Varje år formuleras nya miljömål. OKGs strävan är att uppnå varaktiga och långsiktiga lösningar.

Sidan granskad den 27 mars 2018