OKG

Miljöpåverkan

Miljöpåverkan uppstår i den dagliga driften av våra anläggningar, verkstäder och reningsverk. De årliga revisionerna (avställningarna) av verken och byggarbeten på Simpevarpshalvön samt testkörningar av dieselaggregat bidrar också till miljöpåverkan.

OKGs miljöpåverkan kan sammanfattas i följande delar:

  • Radioaktiva utsläpp till luft och vatten
  • Radioaktivt avfall: låg-, medel- och högaktivt
  • Värmeutsläpp
  • Konventionellt och farligt avfall
  • Konventionella utsläpp till luft och vatten
Sidan granskad den 27 mars 2018