OKG

Hydrazin

Hydrazin är ett ämne som OKG använder som skydd mot korrosion i mellankylkretsar. Den årliga förbrukningen varierar mellan 100 till 150 liter som Levoxin 15 (15 % hydrazin och 85 % vatten).

OKG har av Arbetsmiljöverket tillstånd att hantera upp till 300 liter per år fram till 30 juni 2017. Representant från Arbetsmiljöverket inspekterar inför varje nytt tillstånd hur OKG lagrar och hanterar hydrazin. Arbetsmiljöverket har inte haft något att anmärka vad det gäller OKGs sätt att lagra eller hantera ämnet.

OKG arbetar målmedvetet på att minska såväl den totala användningen av hydrazin som antalet gånger som hydrazin hanteras. OKG har också införskaffat en mobil reningsutrustning med vars hjälp föroreningar kan avlägsnas från mellankylkretsarna utan att spädmatning behöver tillgripas som reningsteknik, och därigenom minskar även användandet av hydrazin.

Sidan uppdaterad den 2 augusti 2016