OKG

Inbjudan till samråd på OKG

OKG AB avser att söka tillstånd enligt miljöbalken och enligt kärntekniklagen för utökning av befintligt markförvar för mycket lågaktivt avfall vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Under samrådet presenteras tänkt lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser . Samtidigt kommer miljökonsekvensbeskrivningens tänkta innehåll och utformning att presenteras övergripande och verksamhetens övergripande miljöpåverkan att redovisas.

Syftet med samrådet är att bjuda in till dialog kring den planerade verksamheten. Detta då OKG vill inhämta synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen inför inlämnande av ansökan.

Vid samrådet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Kan du inte komma, är du välkommen att skicka dina synpunkter till Katarina Andersson, katarina.andersson@okg.uniper.energy. Vi behöver ha dina skriftliga synpunkter senast den 18 juni.

Komplett samrådsunderlag

Inbjudan till samråd

Sidan uppdaterad den 11 maj 2019