OKG

OKG – stolt leverantör av säker el

OKG Aktiebolag med sina knappt 600 anställda ligger på Simpevarpshalvön, ungefär tre mil norr om Oskarshamn, med en fantastisk utsikt över Kalmarsund och Blå Jungfrun. Här finns tre av Sveriges kärnkraftsreaktorer, Oskarshamnsverket 1, 2 och 3, som OKG äger och driver. De kallas i dagligt tal för O1, O2 och O3.

De tre reaktorerna har en sammanlagd installerad bruttoeffekt på 2 603 MW och står vid full drift för cirka tio procent av Sveriges elproduktion. Under 2015 fattades dock beslut om en förtida stängning av O1 och O2. Beslutet innebar att O2, som vid tidpunkten för beslutet befann sig mitt i ett moderniseringsprojekt, inte skulle återstarta samt att O1 skulle stängas vid halvårsskiftet 2017.

Trots stängningsbesluten tillhör OKG en av de stora leverantörerna av baskraft till det nordiska elförsörjningsnätet. O3 är med den installerade effekten på 1450 MW en av världens största kokvattenreaktorer och kommer under sin livstid att producera 600 TWh, vilket räcker till hela Sveriges elförbrukning i ungefär fyra år.

På halvön finns också Clab, det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle från alla de svenska reaktorerna. Clab ägs och drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB.

OKG ingår i den internationella energikoncernen Unipers svenska verksamhet. Uniper-koncernen äger 54,5 procent och den andra delägaren Fortum-koncernen 45,5 procent. OKG producerar enligt avtal el till de delägande företagen i relation till ägarandelarna.

Sidan uppdaterad den 18 september 2020