OKG

Ekonomi

OKG verkar idag på en fri elmarknad. Det innebär att verksamheten är konkurrensutsatt på samma sätt som vilket annat företag som helst. Kostnaden för oss att producera el hamnar på 30-35 öre per kilowattimme ett normalt produktionsår. Den kostnaden fördelas på fem huvudsakliga områden:

Rörliga kostnader

DUAM, det vill säga de rörliga kostnaderna för drift, underhåll, administration och marknadsföring, är en del.

Avskrivningar och räntor

En annan del är kapitalkostnader, i form av avskrivningar på anläggningarna samt räntor på de lån som tagits för att investera i anläggningarna och deras utveckling.

Bränslekostnader och avsättningar

Bränslekostnader samt avsättningar för omhändertagande av kärnkraftens restprodukter är den tredje och fjärde.

Skatter

Den resterande och femte delen är skatter. Mer än 90 procent av skatterna utgörs av den särskilda effektskatt som påförs alla svenska kärnkraftverk. Effektskatten innebär att man betalar skatt för leveranskapacitet oavsett om de producerar el eller inte. Under ett verksamhetsår betalar OKG över 1 000 miljoner kronor i skatt.

 

Sidan granskad den 18 juli 2016