OKG

Ekonomi

OKGs produktionskostnad fördelas på fyra huvudsakliga områden:

Drift och underhåll

Här avses de rörliga kostnader i verksamheten som hänförs till drift, underhåll, administration och marknadsföring.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader kan delas in i två huvudsakliga områden; de avskrivningar som görs för anläggningarna samt de räntor som ska betalas på lån som tagits för att investera i anläggningarna och deras utveckling.

Skatter och avgifter

Merparten av dessa kostnader består i de avsättningar som görs till den fond, KAF, som finns upprättad för att kärnkraftsindustrin ska kunna axla sitt producentansvar, det vill säga att säkerställa en full finansiering av nedmontering och rivning av produktionsanläggningarna samt omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter.

Bränslekostnader

Kostnaderna för bränsle innefattar främst råvarukostnaden för uranet, men också kostnader för dess konvertering och anrikning samt själva tillverkningen av bränsleelementen.

 Normalfördelningen av OKGs kostnader.

Sidan uppdaterad den 25 oktober 2018