OKG

Försäkringar

Det finns tre typer av försäkringar som är aktuella för ett kärnkraftverk. Dessa är egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring och ansvarsförsäkring.

Egendomsförsäkringen täcker skador på själva anläggningen medan avbrottsförsäkringen innebär att ersättning utgår om ägaren måste köpa ersättningskraft till sina kunder. Enligt lag tecknar reaktorägaren även en ansvarsförsäkring till ett ansvarsbelopp som är fastställt av riksdagen till 3,3 miljarder kronor per skadehändelse. Detta för att täcka eventuella utgifter för skadestånd i samband med händelser som drabbar omgivningen.
 
En svensk kärnkraftsreaktor kan inte försäkras till ett högre belopp än totalt 15 miljarder kronor. Orsaken till detta är försäkringsbolagens begränsade möjligheter i sina åtaganden. Inga försäkringsbolag kan eller vill försäkra någon verksamhet till ett obegränsat belopp. Detta trots att försäkringsbolagen i fallet med kärnkraften går samman i så kallade försäkringspooler för att dela på försäkringsansvaret och göra riskspridningen tillräckligt omfattande.
 
Orsaken till att kärnkraften inte har ett obegränsat försäkringsskydd är således inte att det skulle vara för dyrt att försäkra sig till högre belopp. Den ökade premiekostnaden som exempelvis en fördubbling av försäkringsbeloppet skulle medföra är i själva verket försumbar i sammanhanget.
 
Sidan uppdaterad den 3 augusti 2017