OKG

Simpevarpshalvön – ett historiskt möte

Stenåldersgravarna på Simpevarpshalvön visar att det är mycket länge sedan människor kom hit för första gången. Fisket och efterhand även jordbruket var de näringar som områdets invånare levde av. Simpevarp utsågs på 1500-talet till kronofiske av Gustav Vasa som satte en man med det mycket passande namnet Peder Mört till fiskefogde.

När tjänstemännen vid AtomKraftKonsortiet, AKK, i slutet av 50-talet påbörjade sina undersökningar vid Simpevarp var fiske och jordbruk fortfarande de dominerande näringarna, men villkoren var annorlunda, tiderna var svåra. Efter förhandlingar köptes halvön och invånarna flyttade ut. AKK bestämde i samband med detta att rusta upp husen i Simpevarps by och idag använder OKG de olika byggnaderna till bland annat konferensrum. Simpevarps by bjuder idag på ett spännande möte mellan det gamla kultursamhället och dagens moderna Sverige.

Några viktiga årtal

 1955  AKK bildas med Krångede och Sydkraft som största ägare.
 1959 AKK lämnar in en begäran om att få bygga en kärnkraftsanläggning på Simpevarpshalvön, norr om Oskarshamn.
 1962 Konsortiet köper Simpevarps by och rustar upp husen.
 1965 OKG, Oskarshamns Kraftgrupp bildas den 14 juli och man lägger en beställning till ASEA på en reaktor med en effekt på 400 MW.
 1966 Tillstånd lämnas av regeringen och bygget påbörjas. De sista bofasta flyttar.
 1967 En begäran att bygga O2 på 600 MW, lämnas in.
 1969 Regeringen ger OKG tillstånd till byggandet av O2, byggnationen påbörjas.
 1970

O1 står klar och laddas med de 18 första bränsleelementen

   
 1971 O1 fasas för första gången in på kraftnätet.
 1972 O1 invigs av kung Gustaf VI Adolf. En storbrand inträffar under byggnationen av O2.
 1973 En begäran att bygga O3 på 1 000 MW, lämnas in.
 1974 Tillstånd att bygga O3 lämnas, O2 startas.
 1977 Villkorslagen stoppar den fortsatta utbygganden av kärnkraften.
 1979 Olyckan på Three Mile Island i Harrisburg leder till krav på folkomröstning om kärnkraften.
 1980

Kärnkraftsomröstningen genomförs. Linje 2 vinner och det innebär att de sedan tidigare planerade kärnkraftsreaktorerna byggs. Byggnationen av O3 och Clab inleds.

   
 1982 Effekthöjning på O2.
 1985 O3 tas i drift. Clab invigs.
 1986 OKG-förslag att sammanställa erfarenheterna från O1, O2 och O3 gav tankeförbudslagen. Den största kärnkraftsolyckan någonsin inträffar i Tjernobyl i dåvarande Sovjetunionen.
 1987 Energibeslut tas i riksdagen om en förtida avveckling av två reaktorer, 1995 och 1996.
 1989 Effekthöjning på O3.
 1991 Energiöverenskommelse mellan s, c och fp villkorade den förtida avvecklingen.
 1993-95 Projekt Fenix utförs på O1.
 1997 Energiöverenskommelse mellan s och c som beslutar om stängning av Barsebäck 1. Samtidigt försvinner 2010 som sista datum för avvecklingen.
 1999 Barsebäck 1 stängs den 30 november.
 2000 Den speciella produktionsskatten på kärnkraftsel blir en effektskatt. OKG betalar cirka 850 miljoner kronor per år i form av olika skatter.
 2002 Moderniseringen av O1 slutförs.
 2003 Utredning om en eventuell effekthöjning på O2 och O3 inleds.
 2004 Projekt Plex – första etappen av moderniseringen av O2 inleds, O2 fyller 30 år.
 2005

OKG fyller 40 år. Barsebäck 2 stängs den 31 maj.

 2009 Projekt Puls - modernisering av O3.
 2012 40 år sedan Oskarshamn 1 högtidligt invigdes av kung Gustav VI Adolf.
 2015

OKG fyller 50 år. E.ON fattar beslut om en förtida stängning av O1 och O2, och O2 tas därmed ur drift.

 2017

 O1 tas ur drift den 17 juni.

Sidan uppdaterad den 27 mars 2018