OKG

Vänd dig till oss med dina frågor

OKG Aktiebolag
Simpevarp 200
572 83 Oskarshamn

0491-78 60 00

info@okg.uniper.energy

Besök

OKG kan i begränsad omfattning erbjuda grupper, främst från universitet och högskolor, möjlighet att göra studiebesök på O3. Detta måste dock bokas lång tid i förväg via telefon 0491-76 80 80 eller e-post besok@okg.uniper.energy.

Bad, fiske och vattenaktiviteter i Hamnefjärden

Förr var det fritt att nyttja det varma vattnet vid kylvattenutsläppet, men detta är sedan många år förbjudet. Fiskeförbud råder dessutom i hela Hamnefjärden och även en bit ut i havet, närmare bestämt i en radie på 300 meter räknat med centrum från fjärdens mynning. Förbudet är fattat för att inte fiskare ska skada mätutrustning som finns utplacerad i vattnen.

Flygförbud över Simpevarpshalvön

Transportstyrelsen har beslutat om ett så kallat permanent restriktionsområde över Simpevarpshalvön, vilket betyder att luftfart är förbjuden över halvön. Förbudet gäller alla luftfartyg inklusive drönare och modellflygplan.

Sidan uppdaterad den 26 augusti 2019