OKG

Kontaktpersoner

Om inget annat anges nås samtliga kontaktpersoner
via OKGs växel 0491-78 60 00.

VD
Johan Dasht

Produktionschef O3
Mats Ekblad

Avvecklingschef
Andreas Roos

Ekonomichef
Henry Hansson tf

Informationschef
Anders Österberg, tfn 070 - 622 44 22

Servicechef
Charlotte Axelsson Andersson

Personalchef
Lotta Sätterlund

Säkerhetschef
Pontus Tinnert

Säkerhetsskyddschef
Michael Stahre

Strålskyddsföreståndare
Lennart Gustafsson

Teknikchef
Jan Karjalainen

Underhållschef
Henry HanssonDataskyddsombud
Ola Alsén, tfn 070 - 327 55 34

Sidan uppdaterad den 26 augusti 2019