OKG

Korta fakta

  • OKG är en av Kalmar läns största arbetsgivare med cirka 700 medarbetare. Vi samarbetar också med flera andra företag och skapar på så sätt ännu fler arbetstillfällen. Exempelvis kan det jobba ytterligare 500-600 personer på halvön, utöver den vanliga personalen, när vi har våra revisionsavställningar. Det är den period då bränslebyte, förebyggande och avhjälpande underhåll av anläggningarna utförs. 

  • O1 var Sveriges första reaktor i kommersiellt bruk när den stod färdig 1972. Det är också den första reaktorn i världen där man gått ner och utfört reparationer i en använd reaktortank. O1 togs ur drift den 17 juni 2017 efter att ha levererat ut cirka 110 000 000 megawattimmar klimateffektiv el på det svenska elnätet sedan starten.
     
  • O2 togs i drift 1974 och vid en extra bolagsstämma den 14 oktober 2015 fattade OKGs huvudägare E.ON beslut om en förtida stängning av O1 och O2. O2 togs ur drift 2015.

  • O3 är, med sin produktionskapacitet på 1450 MW, en av världens största kokvattenreaktorer.

  • OKG och de andra kärnkraftverken står själva för kostnaderna för omhändertagandet av allt radioaktivt avfall som uppstår.

  • En gruvarbetare får upp emot cirka 20 millisievert (mSv) mer strålning per år, än de cirka 4 mSv du i genomsnitt får under ett år i Sverige. En OKG-medarbetare tar emot cirka 2 mSv mer per år.
Sidan uppdaterad den 27 mars 2018