OKG

Vår verksamhet berör många människor

För att förtjäna omgivningens förtroende måste vi bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. I många stycken handlar det om att bedriva den på ett sätt som är lite bättre än vad som förväntas.

CR - Corporate Responsibility

Ansvarstagande i en vidare bemärkelse går ibland under benämningen Corporate Responsibility (CR) eller Corporate Social Responsibility (CSR). CR handlar om ett företags ansvar gentemot en mängd olika grupper av människor såsom ägare, medarbetare, närboende, myndigheter etc. OKG har under flera år arbetat med CR i många olika former. Exempelvis så gör OKG så kallade auditeringar på plats hos leverantörer i bränslekedjan för att kontrollera arbetsvillkor, miljöpåverkan med mera. På nära håll är OKG exempelvis engagerat i Företagscentrum i Oskarshamn, Ung Företagsamhet och andra aktiviteter som syftar till att skapa ett dynamiskt näringslivsklimat i Oskarshamns kommun, samt mycket mer.

Sponsring

Även OKGs sponsringsverksamhet handlar om ansvarstagande. Varje år ingår OKG cirka 75 olika sponsringssamarbeten av mycket varierande storlek och inom vitt skilda områden. Sponsringssamarbeten ingås med verksamheter där OKG bedömer att det finns en naturlig koppling till företaget och dess verksamhet samt att målen för den sponsrade verksamheten inte strider mot företagets egna. Aktiviteterna ska huvudsakligen vara kopplade till närområdet, det vill säga Oskarshamns kommun. I undantagsfall ingås sponsringsamarbeten med regionala eller nationella verksamheter.

För att ansöka om sponsring, fyll i och skicka detta formulär.

Ansökan om sponsring kan även skickas till: OKG AB, Sponsringsansvarig, 572 83 Oskarshamn.

OKG är en del av samhället och vill som god samhällsmedborgare verka för en god samhällsutveckling genom att ta ett vidare ansvarstagande. Säkerhet och öppenhet är honörsord. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Sidan granskad den 26 juli 2017