OKG

Vårt uppdrag

OKGs huvudsakliga uppdrag är att långsiktigt och med hög kompetens producera säker och konkurrenskraftig el med kärnkraft.

Läs mer om vår produktion

OKG tar ansvar för hela den kärntekniska livscykeln och uppdraget inrymmer därmed även att genomföra en ansvarsfull och kostnadseffektiv avveckling av de anläggningar som tas ur drift.

Läs mer om avveckling

Sidan uppdaterad den 28 juni 2017