OKG

Vi tar ansvar för hela den kärntekniska livscykeln

OKG tar ansvar för hela den kärntekniska livscykeln och förutom att producera säker och konkurrenskraftig el med kärnkraft, ingår det i uppdraget även att genomföra en ansvarsfull och kostnadseffektiv avveckling av de anläggningar som tas ur drift.

Under 2015 fattade OKGs dåvarande majoritetsägare beslut om en förtida stängning av Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2). Beslutet innebar att O2, som vid tidpunkten för beslutet befann sig mitt i ett moderniseringsprojekt, inte skulle återstarta samt att O1 skulle tas ur drift vid halvårsskiftet 2017.

Beslut fattat om förtida stängning av O1 och O2

Pionjäranläggning förtidspensioneras efter 45 år i samhällets tjänst

Vad händer nu?

På OKG har det de senaste åren pågått ett intensivt planerings- och förberedelsearbete framför allt vad det gäller projektering och tillståndshantering, men även rent praktiska förberedelser. Detta för att skapa förutsättningar att påbörja den storskaliga nedmonteringen och rivningen år 2020.

Förberedande arbeten

O2 tömdes på bränsle i december 2017 och under våren 2018 startade arbetet med att kapa itu reaktortankens interna delar. Parallellt tömdes O1 på bränsle och under 2019 har arbetet med itukapning av interndelar pågått.

Sidan uppdaterad den 10 januari 2020