OKG

Det svenska systemet

De svenska kärnkraftsföretagen är enligt lag skyldiga att både ta hand om det svenska kärnavfallet och svara för finansieringen. I Sverige finns ett fungerande system för att ta hand om avfallet och det är Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) som har fått uppdraget. SKB ägs av kärnkraftsföretagen.

Systemet för att ta hand om det svenska radioaktiva avfallet består av ett antal anläggningar som tillsammans bildar en säker kedja. De första delarna i systemet kom till redan under tidigt 1980-tal, andra återstår att bygga. Avfallets radioaktivitet avgör hur det hanteras.

Det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken lagras i Clab, det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, i väntan på Kärnbränsleförvaret som SKB planerar att bygga i Forsmark. Under ständig övervakning och kontroll lagras bränslet i vattenbassänger 25–30 meter under markytan.

I Forsmark, cirka 50 meter under havsytan i urberget, finns SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Här förvaras driftavfall från kärnkraftverken, exempelvis använda skyddskläder, utbytta delar och filtermassor som renat reaktorvatten.

Det planerade Kärnbränsleförvaret ingår som den sista länken i en kedja för att ta hand om det använda kärnbränslet. Där ska det förvaras i ett tunnelsystem inneslutet i kopparkapslar omgivna av bentonitlera 500 meter ner i berget.

Läs mer om SKB och det svenska systemet här

Sidan uppdaterad den 27 juli 2017