OKG

Erfaret team förbereder för kapning

Publicerad 2018-02-16 12:30

I slutet av april görs den första kapningen i projekt Serin, segmentering av reaktortankens interna delar, på Oskarshamn 2 (O2) och därmed inleds den första stora nedmonteringsåtgärden i anläggningen. OKG och leverantören General Electric Hitachi (GEH) förbereder sig nu inför kommande arbeten.

Att kapa interndelar är inget nytt varken för OKG själva eller för GEH. OKGs Billy Slättengren är projektledare för projektet, och för honom blir det fjärde segmenteringen i ordningen.

– Vi har gjort det här tidigare, senast under moderniseringen av O3, berättar Billy. Även GEH har lång erfarenhet inom området och det här blir tredje gången de utför segmentering åt oss. Det innebär att vi har med oss värdefull erfarenhet i bagaget och på så sätt har vi också haft möjlighet att förfina och förbättra tekniken.

Kapning under vatten

I början av mars kommer GEH att etablera sig i reaktorhallen på O2, som sedan december förra året är tömd på bränsle, för att bland annat förbereda utrustningen som ska användas. Eftersom det är bestrålade komponenter som ska kapas sker allt arbete under vatten. I reaktorbassängen placeras en segmenteringsstation där komponenterna kommer att lyftas i, först ut är moderatortanklocket och ångseparatorerna. Med hjälp av klingsåg kapas komponenterna itu och delarna läggs sedan i kassetter. Kassetterna placeras därefter i ståltankar med hjälp av en strålskyddshuv. Kassetter och ståltankar tillverkas av den lokala leverantören Damen Oskarshamnsvarvet.

– Tankarna tillverkas i tre skilda utföranden för de olika behov som finns, förklarar Billy. Den största volymen tillverkas med 50 millimeter tjocka väggar, men det kommer även att göras tankar med väggar som är 100 respektive 150 millimeter tjocka. De mest aktiva komponenterna placeras i tankar med en tjocklek på 150 millimeter. Fullt packad kommer den tyngsta tanken att väga 43 ton.

Förvaring i bergrum

När ståltankarna är färdigpackade transporteras de vidare till bergförrådet för aktivt avfall (BFA) på OKG och förvaras där tills SKBs anläggning för slutförvar (SFL) står klar, tidigast 2045.

Segmenteringen på O2 kommer enligt plan att pågå under cirka ett år. Därefter, under våren 2019, flyttar GEH över till Oskarshamn 1 (O1) och genomför samma arbete där. Projektet beräknas vara avslutat i början av 2020.

Skapar en bättre spelplan

Den storskaliga nedmonteringen och rivningen av O1 och O2 ska enligt tidplan påbörjas omkring 2020. Att man redan nu kör igång med den första nedmonteringsåtgärden har flera fördelar.

– När vi har genomfört segmenteringen kan vi tömma reaktorbassängen på vatten vilket innebär att vi kan ställa av vissa system och på så sätt sänka kostnaderna för drift och underhåll. När vi blir av med bestrålade komponenter sjunker också risknivån i anläggningen och tekniskt sett får vi en bättre spelplan i det fortsatta avvecklingsarbetet.

Även reaktortankarna på O1 och O2 ska så småningom segmenteras, men detta ligger utanför projektet och kommer bli startskottet för den storskaliga nedmonteringen och rivningen.

I reaktorbassängen placeras en segmenteringsstation där komponenterna kommer att lyftas i. I november testades utrustningen hos leverantören i USA med godkänt resultat.

 

Detta är en artikel hämtad ur OKGs personaltidning Kärnpunkten. Läs det senaste numret här.

Sidan uppdaterad den 16 februari 2018