OKG

Fortsatt kommunal räddningstjänst på OKG

Pressmeddelande den 2 oktober 2018

Räddningstjänsten i Simpevarp bedöms även fortsättningsvis kunna bedrivas i kommunal regi. Det är innebörden i en preliminär överenskommelse som i dagarna träffats mellan OKG och Oskarshamns kommun.

Under några månader har OKG utvärderat det samarbetsavtal som företaget har med Oskarshamns kommun avseende den räddningstjänst som krävs för den kärntekniska verksamheten i Simpevarp. I samband med detta har jämförelser och erfarenheter av alternativa tjänsteleverantörer inhämtats.

– Vår utvärdering visar att den kommunala räddningstjänsten står sig väl i konkurrensen, berättar Hans Bohlin, som är OKGs beställare av tjänsten. Därför faller det sig naturligt att vi är överens med kommunen om att träffa en överenskommelse om ett fortsatt samarbete.

Räddningstjänsten i Simpevarp består av en heltidsstyrka på fem brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Styrkan har ansvaret för att genomföra räddningsinsatser vid olyckor på OKG och SKB tillsammans med driftpersonalens stationstekniker och bevakningsföretaget. Räddningstjänsten genomför dessutom regelbundna och återkommande utbildningar för företagens medarbetare och entreprenörer. Samtidigt medverkar den aktuella styrkan givetvis i allmänhetens tjänst i samband med olyckor i norra kommundelen.

– Genom en överenskommelse om fortsatt samverkan kan Oskarshamns kommun således även framöver upprätthålla en hög servicegrad i det sammanhanget, kommenterar Morgan Olsson, chef för kommunstyrelseförvaltningen. En fortsatt samverkan är därmed bra för alla parter.

Det samarbetsavtal mellan OKG och Oskarshamns kommun som man nu planerar att underteckna sträcker sig över minst 6 år.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 2 oktober 2018