OKG

Kapning av interndelar

Publicerad 2018-05-15 11:07

I slutet av april godkände myndigheten den säkerhetsredovisning som gäller för segmentering av interndelar på O2. Detta var den sista pusselbiten som saknades för att kapningen skulle kunna påbörjas. Den 14 maj passerades så en viktig milstolpe då den första kapningen kunde utföras.

– Efter gedigna förberedelser som går långt tillbaka till innan avdelning för avveckling bildades 2016, ser vi nu med både spänning och tillförsikt fram mot att se hur kapningen fungerar i vår anläggning, konstaterar avvecklingschef Andreas Roos.

Tidigare i april har utrustning anlänt från USA och installerats i reaktorhallen där provkörningar har utförts, den 14 maj kunde sedan kapningen starta. De första delarna som kapas är moderatortanklocket och ångseparatorerna, vilket sker med en klingsåg och plasma under vatten. Kapningarna kommer nu att fortgå under hela året för att sedan avslutas under nästa vår om allt går enligt plan.

– Det är en historisk milstolpe som vi passerar i anläggningens historia. Nu fokuserar vi på att genomföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt, avslutar VD Johan Dasht.

Utrustningen lyfts på plats i reaktorhallen.

Sidan uppdaterad den 15 maj 2018