OKG

Nytt nummer av Kärnpunkten

Publicerad 2018-03-23 13:08

I detta nummer av OKGs personaltidning Kärnpunkten träffar vi bland annat avfallsingenjören Sofia Eliasson. Sofia arbetar just nu intensivt med förberedelser inför de utmaningar som väntar i samband med avvecklingen av Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2), då drygt 266 000 ton avfall ska tas om hand på ett eller annat sätt.

Inför årets revision på Oskarshamn 3 (O3) introduceras ett så kallat Safety Team, som ska bidra till att olyckor undviks genom att verka ute i anläggningen för att ge återkoppling, korrigera och coacha. Tanken är att teamets närvaro ska innebära att arbetsmiljöfrågor får ett extra fokus och att både arbetsmiljön och säkerhetskulturen påverkas på kort och lång sikt. Läs mer om Safety Team på sidorna 4-5.

Andelen kvinnor i energibranschen är endast 25 procent, inom Uniper i Sverige 22,5 procent. Få branscher har så stor möjlighet att påverka livet för så många människor, men varför är det då så få kvinnor inom energibranschen? På sidorna 6-7 intervjuas bland annat Åsa Carlson, VD på Barsebäck Kraft AB, om hennes tankar och erfarenheter.

Hur kan digitalisering öka underhållsavdelningens effektivitet och bidra till en ökad driftsäkerhet? Det var ett av ämnena som diskuterades på Underhållsdagen 2018. Kärnpunkten har träffat några av medarbetarna på avdelningen för att höra mer om deras idéer kring exempelvis Virtual Reality, surfplattor och ett framtida underhåll. Läs mer på sidorna 12-13.

Läs det senaste numret av Kärnpunkten i bläddringsbart format

Läs det senaste numret av Kärnpunkten i pdf-format

Läs tidigare nummer av Kärnpunkten

Sidan uppdaterad den 23 mars 2018