OKG

Nytt nummer av Kärnpunkten

Publicerad 2018-05-25 14:00

Revisionen på Oskarshamn 3 (O3) närmar sig och för många av OKGs medarbetare är detta höjdpunkten på året. Revisionsförberedelserna pågår för fullt och i detta nummer av personaltidningen Kärnpunkten kan du bland annat läsa mer om de arbeten som ska genomföras och varför Foreign Material Exclusion (FME) är i fokus.

En stor del av arbetet med avvecklingen på Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2) har hittills bestått av en mängd pappersarbete. Nu börjar dock allt falla på plats och även fysiska aktiviteter har påbörjats. Läs mer om aktuell status i avvecklingsarbetet på sidorna 6–7.

Enheten SR, som jobbar med internrevisioner på OKG, har de senaste åren bedrivit ett systematiskt och metodiskt arbete för att förbättra och effektivisera internrevisionsverksamheten. På sidorna 4–5 berättar enhetschefen Marie Junéll mer om förbättringsarbetet och hur de arbetar för att nå sina mål.

En stark arbetsmarknad och kompetenta resurser kompletterat av en lyckad matchningsverksamhet – så lyder receptet bakom framgångarna med OKGs outplacementfunktion. Även om mycket arbete återstår har alla involverade anledning att känna stolthet över resultatet så här långt. Läs mer på sidan 21!

Läs det senaste numret av Kärnpunkten i bläddringsbart format

Läs det senaste numret av Kärnpunkten i pdf-format

Läs tidigare nummer av Kärnpunkten

Sidan uppdaterad den 25 maj 2018