OKG

Nytt nummer av Kärnpunkten

Publicerad 2018-08-31 12:40

Så här dags har de flesta av oss kommit tillbaka från semestern och börjar nog så smått komma in i de vanliga arbetsrutinerna igen. De medarbetare som är involverade i revisionen på O3 som startade den 23 augusti kastas verkligen in i hetluften med en gång. Ett av revisionens lite mer speciella arbeten – provning av moderatortankstativet - kan du läsa om på sida 6-7.

Det finns många sätt att förebygga risker i arbetet på, och man säger ju ofta att övning ger färdighet – därför har en arbets- och beteendesimulator utformats i OKGs utbildningslokaler. Läs mer på sidorna 4–5.

I och med riksdagsvalet som nalkas är det fullt fokus på partiernas åsikter i media, men vad tycker de egentligen om kärnkraft? Detta kan du få koll på om du hoppar till sidorna 16-17, och läs sedan gärna vidare vad Uniper gjorde i Almedalen på sidorna 18-20.

Oavsett vilka eventuella förändringar som riksdagsvalet för med sig sker det ju förändringar här på OKG ändå. Med anledning av den pågående avvecklingen konstaterades det tidigt att den kringservice och infrastruktur som är dimensionerad för tre anläggningar i drift också måste ses över. Hur detta ska ske kan du läsa om på sidorna 10-11.

Läs det senaste numret av Kärnpunkten i bläddringsbart format

Läs det senaste numret av Kärnpunkten i pdf-format

Läs tidigare nummer av Kärnpunkten

Sidan uppdaterad den 31 augusti 2018