OKG

OKG får nytt högre betyg i SSMs strålsäkerhetsvärdering

Publicerad 2018-06-29 10:42

I sin årliga strålsäkerhetsvärdering av OKG slår Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) fast att OKG-organisationens sätt att bedriva verksamheten förtjänar ett högre betyg än tidigare.

Under en längre tid har OKG sett positiva trender inom flera verksamhetsområden. När SSM idag offentliggjorde sin årliga stålsäkerhetsvärdering av OKG kom ytterligare bevis på att verksamheten utvecklas i rätt riktning. En strålsäkerhetsvärdering görs utifrån två perspektiv, anläggningar respektive verksamhet, och är en samlad analys av all information myndigheten har utifrån inspektioner, granskningar, verksamhetsbevakningar och uppföljning av händelser vid en kärnteknisk anläggning.

Ett gott betyg

Det omdöme som ges beträffande OKGs anläggningar är tillfredställande, vilket är ett gott betyg. Avseende verksamheten anser myndigheten att den bedrivs på ett acceptabelt vis, vilket också är ett gott omdöme. De nya värderingarna ses som särskilt glädjande då OKG så sent som 2016 levde med särskilda villkor för drift och vid det läget således inte levde upp till förväntningarna.

– Det är fantastiskt att kunna konstatera att våra dagliga och gemensamma ansträngningar ger resultat. Under de senaste fem åren har vi genom OKGs utvecklingsresa lyft oss till en acceptabel nivå. Förstärkt med vårt arbete med Operational Excellence och säkerhetsledning har vi därefter alltså lyft oss ytterligare ett steg, säger VD Johan Dasht.

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Sidan uppdaterad den 29 juni 2018