OKG

Otät ventil stoppar O3-produktion

Pressmeddelande den 4 oktober 2018

Tidigt på torsdagsmorgonen stoppades elproduktionen tillfälligt vid Oskarshamn 3 (O3). En otät ventil i kylsystemet för avställd reaktor ska nu åtgärdas innan driften kan återupptas.

Under de senaste dagarna har driftledningen vid O3 konstaterat att en ventil i kylsystemet för avställd reaktor blivit allt mer otät. Natten till torsdag tilltog problemet och beslut fattades då att successivt reducera effekten för att stoppa driften så att ventilen kan åtgärdas. Strax efter 06:00 på morgonen kopplades O3 från kraftnätet och felsökningen kunde inledas.

I samband med det tillfälliga driftstoppet passar man även på att vidta några andra underhållsåtgärder. Detaljerad information kring driftavbrottets längd anges på den nordiska elbörsens hemsida, www.nordpoolspot.com.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 4 oktober 2018