OKG

Nyheter och pressmeddelanden

 • Följsamt samarbete för smittskydd uppmärksammas

  Nyhet den 14 oktober 2020

  Folkhälsomyndigheten har uppmanat landets smittskyddsenheter att redovisa föredömliga samarbeten som förebygger spridning av Coronaviruset. Region Kalmars smittskyddsenhet har anammat uppmaningen genom att redogöra för sin löpande samverkan med OKG inför och under årets underhållsstopp.

 • Innovation och framdrift i reaktorhallen

  Nyhet den 9 oktober 2020

  Med hjälp av sprillans ny utrustning har ett av underhållsstoppets spännande arbeten nu rotts i hamn – nämligen rengöringen av reaktortankbotten. Den nya tekniken för att rengöra reaktortankbotten är ett led i att på sikt få bort bränsleskador och därmed en viktig åtgärd för bättre renhet i systemen. Arbetet genomfördes under drygt tre dygn i ett tätt samarbete mellan OKGs reaktorhallspersonal och leverantörens operatörer, med ett utfall som motsvarade förväntningarna.

 • OKG-produktion i absolut högsta världsklass

  Pressmeddelande den 8 september 2020

  Med en produktion vid Oskarshamn 3 (O3) på mer än 11 miljarder kilowattimmar el under 2019 slogs inte bara ett nytt rekord för anläggningens vidkommande. I den statistik som nyligen redovisats av World Nuclear Association (WNA) framgår att O3 därmed också svarade för den tionde största årsproduktionen av alla världens kärnkraftreaktorer.

 • Omfattande och utmanande underhållsstopp inleds

  Pressmeddelande den 31 juli 2020

  Efter en driftsäsong med stabil produktion är det dags för den årliga underhållsavställningen på Oskarshamn 3 (O3). Mot bakgrund av den rådande pandemin är förutsättningarna i år annorlunda. Nu väntar ett underhållsstopp som förlängts med drygt tre veckor, för att med säkerhet och kvalitet i fokus kunna säkra stabila elleveranser fram till underhållsavställningen 2021.

 • OKG har utsett ny VD

  Pressmeddelande den 16 juli 2020

  Styrelsen för OKG har utsett Johan Lundberg till ny VD för OKG AB. Johan Lundberg är idag chef för bränslefabriken på Westinghouse i Västerås. Han tillträder tjänsten på OKG efter sommaren.

 • Årets revision är en logistisk utmaning

  Nyhet den 25 juni 2020

  KÄRNPUNKTEN: I augusti anländer 900 leverantörer och experter till revisionen vid OKG. En revision som i år ser annorlunda ut mot hur den brukar med anledning av den pågående pandemin. Hur jobbar vi med att skydda personal och säkra driften långsiktigt i coronatider?

 • SSM: Strålsäkerheten tillfredsställande

  Nyhet den 24 juni 2020

  Baserat på en analys av all föregående års tillsyn, genomför SSM varje år en samlad strålsäkerhetsvärdering av de svenska kärnkraftverken. Sammantaget konstaterar SSM nu att O3 fortsatt präglas av...

 • Extra viktig expertis ger läxhjälp

  Nyhet den 12 juni 2020

  KÄRNPUNKTEN: Smittskydd är en nytillkommen säkerhetsbarriär som omfattar kunskaper där det konstaterats att OKG-organisationen behöver förkovra sig. Att lära av de bästa är en läxa som betalat sig tidigare och inför årets underhållsstopp tar företaget hjälp av regional expertis för att trygga effektiva smittskyddsåtgärder.

 • Vi tar ansvar på allvar ...

  Nyhet den 9 juni 2020

  KOMMENTAREN: I rådande pandemi betonas vikten av att ta ansvar – för sig själv och andra. Vår organisations förmåga att axla ansvar utmanas verkligen i samband med årets omfattande underhållsstopp, särskilt som flera ansvarstaganden sammanstrålar.

 • Oberoende härdkylning - en utveckling av säkerheten

  Nyhet den 4 juni 2020

  KÄRNPUNKTEN: Under årets revisionsavställning på Oskarshamn 3 kommer ett nytt system för den oberoende härdkylningen att implementeras. Men diskussioner om en oberoende härdkylning har pågått länge. Ett exempel på det är att Oskarshamn 1 konstruerades med en hjälpkondensor som har fungerat väl under de 45 år som den var i drift.

Visa fler