OKG

Nyheter och pressmeddelanden

 • Stor utbildningsinsats i svåra tider

  Nyhet den 5 maj 2020

  KÄRNPUNKTEN: Mitt i pågående pandemi är OKG tvungna att låta arbetet pågå så vanligt som det går i en ovanlig situation. Inför driftsättningen av nya haveriinstruktioner och uppdaterade övergripande störningsinstruktioner inklusive instruktioner för den oberoende härdkylningen på O3 sker utbildningsinsatser för kontrollrumspersonal och delar av beredskapsorganisationen.

 • Längre OKG-stopp för ökat smittskydd

  Pressmeddelande den 29 april 2020

  Årets underhållsstopp på OKG förlängs med drygt tre veckor. Beslutet att tidigarelägga starten för arbetena till den 1 augusti fattas för att förebygga risken för att Coronaviruset sprids bland alla som deltar i arbetena. Den reviderade aktivitetsplaneringen tar nu sin utgångspunkt i ambitionen att så få medarbetare som möjligt ska behöva vara på plats samtidigt.

 • Elproduktionen återupptagen efter framgångsrika underhållsåtgärder

  Pressmeddelande den 28 februari 2020

  Oskarshamn 3 (O3) producerar återigen fossilfri baskraft till det svenska elnätet. Detta efter ett kortare produktionsstopp på drygt två dygn för åtgärder av en otät ventil i mellanöverhettningssystemet.

 • Otät ventil stoppar O3-produktion

  Pressmeddelande den 24 februari 2020

  Under måndagseftermiddagen stoppas produktionen på Oskarshamn 3 (O3) tillfälligt för åtgärd av en otät ventil i turbinens mellanöverhettningssystem.

 • OKG 2019 – säker drift gav rekordleveranser av fossilfri el

  Pressmeddelande den 7 januari 2020

  Under 2019 levererade OKG nästan 11 miljarder fossilfria kilowattimmar till den nordiska elmarknaden. Med en i stort sett störningsfri produktion slog därmed Oskarshamn 3 (O3) anläggningens tidigare leveransrekord från 2018. Parallellt fullbordades den omställning av verksamhet och organisation som föranletts av beslutet från 2015 att stänga ned Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2).

 • Decembernumret av Kärnpunkten är här

  Nyhet den 19 december 2019

  Nu finns ett nytt nummer av OKGs personaltidning Kärnpunkten att ta del av – ett nummer som blir det sista i detta format.