OKG

2018 – nytt rekordår för Oskarshamn 3

Pressmeddelande den 7 januari 2019

2018 blev det hittills bästa produktionsåret för Oskarshamn 3 (O3). Även anläggningarna som ska monteras ned och rivas, Oskarshamn 1 och 2, nådde historiska milstolpar när den sista transportbehållaren med använt bränsle lämnade O1 och första kapningen av interna delar på O2 inleddes.

Under onsdagen den 19 december passerade O3 det gamla produktionsrekordet från 2016 och anläggningen kunde i slutet av 2018 stoltsera med en årsproduktion på 11,1 miljarder kilowattimmar (kWh). Av dessa levererades 10,6 miljarder kilowattimmar klimateffektiv el till kund, vilket även det innebar ett nytt rekord.

– Jag är otroligt stolt över våra medarbetare som arbetar säkert och effektivt så vi kan leverera klimateffektiv och trygg baskraft med full effekt, säger Mats Ekblad produktionschef på O3.

2018 var även året med historiska milstolpar för de bägge stängda anläggningarna, Oskarshamn 1 och 2. Under december månad skickades den sista transportbehållaren med använt bränsle från Oskarshamn 1 och anläggningen är därmed helt tömd på bränsle. En viktig milstople då detta var en förutsättning för att arbetet ska kunna fortsätta med nedmontering och rivning.

Även Oskarshamn 2 passerade en historisk milstople i anläggningens historia när den första kapningen av reaktortankens interna delar inleddes.

2018 har inte bara varit ett rekordår för OKG. Svensk kärnkraftsbaserad elproduktion har över lag fungerat bra under året. De preliminära siffrorna från Energiföretagen visar att under fjolåret var kärnkraften med marginal landets största elproduktionskälla.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 7 januari 2019