OKG

Nyheter och pressmeddelanden

 • OKG-produktion i absolut högsta världsklass

  Pressmeddelande den 8 september 2020

  Med en produktion vid Oskarshamn 3 (O3) på mer än 11 miljarder kilowattimmar el under 2019 slogs inte bara ett nytt rekord för anläggningens vidkommande. I den statistik som nyligen redovisats av World Nuclear Association (WNA) framgår att O3 därmed också svarade för den tionde största årsproduktionen av alla världens kärnkraftreaktorer.

 • Omfattande och utmanande underhållsstopp inleds

  Pressmeddelande den 31 juli 2020

  Efter en driftsäsong med stabil produktion är det dags för den årliga underhållsavställningen på Oskarshamn 3 (O3). Mot bakgrund av den rådande pandemin är förutsättningarna i år annorlunda. Nu väntar ett underhållsstopp som förlängts med drygt tre veckor, för att med säkerhet och kvalitet i fokus kunna säkra stabila elleveranser fram till underhållsavställningen 2021.

 • OKG har utsett ny VD

  Pressmeddelande den 16 juli 2020

  Styrelsen för OKG har utsett Johan Lundberg till ny VD för OKG AB. Johan Lundberg är idag chef för bränslefabriken på Westinghouse i Västerås. Han tillträder tjänsten på OKG efter sommaren.

 • Årets revision är en logistisk utmaning

  Nyhet den 25 juni 2020

  KÄRNPUNKTEN: I augusti anländer 900 leverantörer och experter till revisionen vid OKG. En revision som i år ser annorlunda ut mot hur den brukar med anledning av den pågående pandemin. Hur jobbar vi med att skydda personal och säkra driften långsiktigt i coronatider?

 • SSM: Strålsäkerheten tillfredsställande

  Nyhet den 24 juni 2020

  Baserat på en analys av all föregående års tillsyn, genomför SSM varje år en samlad strålsäkerhetsvärdering av de svenska kärnkraftverken. Sammantaget konstaterar SSM nu att O3 fortsatt präglas av...

 • Extra viktig expertis ger läxhjälp

  Nyhet den 12 juni 2020

  KÄRNPUNKTEN: Smittskydd är en nytillkommen säkerhetsbarriär som omfattar kunskaper där det konstaterats att OKG-organisationen behöver förkovra sig. Att lära av de bästa är en läxa som betalat sig tidigare och inför årets underhållsstopp tar företaget hjälp av regional expertis för att trygga effektiva smittskyddsåtgärder.

 • Vi tar ansvar på allvar ...

  Nyhet den 9 juni 2020

  KOMMENTAREN: I rådande pandemi betonas vikten av att ta ansvar – för sig själv och andra. Vår organisations förmåga att axla ansvar utmanas verkligen i samband med årets omfattande underhållsstopp, särskilt som flera ansvarstaganden sammanstrålar.

 • Oberoende härdkylning - en utveckling av säkerheten

  Nyhet den 4 juni 2020

  KÄRNPUNKTEN: Under årets revisionsavställning på Oskarshamn 3 kommer ett nytt system för den oberoende härdkylningen att implementeras. Men diskussioner om en oberoende härdkylning har pågått länge. Ett exempel på det är att Oskarshamn 1 konstruerades med en hjälpkondensor som har fungerat väl under de 45 år som den var i drift.

 • Stor utbildningsinsats i svåra tider

  Nyhet den 5 maj 2020

  KÄRNPUNKTEN: Mitt i pågående pandemi är OKG tvungna att låta arbetet pågå så vanligt som det går i en ovanlig situation. Inför driftsättningen av nya haveriinstruktioner och uppdaterade övergripande störningsinstruktioner inklusive instruktioner för den oberoende härdkylningen på O3 sker utbildningsinsatser för kontrollrumspersonal och delar av beredskapsorganisationen.

 • Längre OKG-stopp för ökat smittskydd

  Pressmeddelande den 29 april 2020

  Årets underhållsstopp på OKG förlängs med drygt tre veckor. Beslutet att tidigarelägga starten för arbetena till den 1 augusti fattas för att förebygga risken för att Coronaviruset sprids bland alla som deltar i arbetena. Den reviderade aktivitetsplaneringen tar nu sin utgångspunkt i ambitionen att så få medarbetare som möjligt ska behöva vara på plats samtidigt.

Visa fler